TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 510-Nhà A1 – Trường Đại học Giao thông vận tải- Số 3 phố Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 
024.37665609

Giám đốc:        ThS. Nguyễn Trung Việt

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Cửu

GIỚI THIỆU

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tiền thân là Ban Quản lý mạng & máy tính, được thành lập theo Quyết định số 1544/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/10/2006. Năm 2011 cho đến nay, được đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin theo Quyết định số 794/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu Trưởng ngày 29/04/2011.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

        Trung tâm Ứng dụng CNTT là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác quản lý, khai thác và Ứng dụng CNTT trong các mặt công tác của Trường. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ sau:

  Tổ chức quản lý, giám sát cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn bộ hệ thống và thông báo hiện trạng hoạt động của hệ thống, đảm bảo được an toàn, an ninh của hệ thống, hướng dẫn người dùng khai thác tốt tài nguyên hệ thống;

- Chịu trách nhiệm việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố kỹ thuật toàn bộ hệ thống mạng, máy tính và các thiết bị CNTT của Trường;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường;

- Quản lý và phát triển, nâng cấp các phần mềm ứng dụng của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống CNTT, các cơ sở dữ liệu điện tử của Nhà trường;

- Thẩm định, tham gia xây dựng các dự án đầu tư về công nghệ thông tin theo sự phân công;

- Tổ chức phục vụ các giờ thực hành theo chương trình và kế hoạch đào tạo của Trường;

- Tổ chức khai thác hệ thống máy tính phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, viên chức và sinh viên;

- Tổ chức đào tạo, nâng cáo kiến thức về tin học cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu;

-  Phát triển các ứng dụng CNTT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT;

-  Thực hiện các công tác hợp tác trong và ngoài Trường liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.

          Trung tâm hiện có 12 CB-VC, Trình độ chuyên môn: 06 Thạc sỹ, 05 kỹ sư tin học, 1 lập trình viên. Có 05 Đảng viên, Tổ công đoàn: có 11 công đoàn viên.

           Sơ đồ cơ cấu Trung tâm Ứng dụng CNTT phân chia thành các nhóm như hình bên dưới:

tài xỉu

 

tài xỉu

Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Trường Nhà Trường (24/03/1962-24/03/2012)

tài xỉu

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Nhà Trường (15/11/1945-15/11/2015)

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong hơn 12 năm vừa qua, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đã đóng góp những thành tích đáng kể trong việc xây dựng và phát triển chung của Nhà Trường. Trung tâm đã nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, hàng năm có từ 02 CB-VC đạt danh hiệu Chiến Sĩ thi đua cấp cơ sở.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
Th.S Nguyễn Trung Việt tài xỉu

Giám đốc

- Phòng 508 Nhà A1

- Mobile: 0979891319

- Email: [email protected]

Th.S Nguyễn Huy Cửu tài xỉu

Phó Giám đốc

- Phòng 510 Nhà A1

- Mobile: 0945 921 868

- Email: [email protected]

Th.S Nguyễn Anh Tuấn tài xỉu

- Quản lý, vận hành và bảo dưỡng hạ tầng truyền dẫn LAN;

- Phụ trách công tác sửa chữa máy tính, máy in toàn Trường;

- Hỗ trợ kỹ thuật người dùng về CNTT;

- Phòng 510 Nhà A1

- Mobile: 0936 453 433

- Email: [email protected]

KS Trịnh Quang Vinh  

- Quản trị & tích hợp hệ thống CNTT;

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy chủ & dịch vụ mạng;

- Đảm bảo an toàn và bảo mật mạng toàn hệ thống;

- Phòng quản trị - Tầng 6 Nhà A8

- Mobile: 0356061751

- Email: [email protected]

Th.S Nguyễn Trung Long tài xỉu

- Quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống máy chủ cơ bản;

- Tổ chức sao lưu đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu trên hệ thống;

- Giám sát hoạt động hạ tầng CNTT;

- Phòng 510 Nhà A1

- Mobile: 

- Email: [email protected]

Th.S Phạm Thị Thanh Hoa tài xỉu

- Quản lý kỹ thuật và phát triển phần mềm ứng dụng; 

- Đào tạo chuyển giao sử dụng phần mềm cho CB-VC;

- Hỗ trợ kỹ thuật người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm;

- Phòng 512 Nhà A1

- Mobile: 0983572707

- Email: [email protected]

K.S Lê Quang Chiến  

- Phối hợp quản lý và phát triển các phần mềm ứng dụng;

- Quản lý kỹ thuật và xây dựng các Trang thông tin điện tử (Website);

- Đào tạo sử dụng và cấp quyền quản trị cho CB-VC theo yêu cầu được phê duyệt;

- Phòng  512 Nhà A1

- Mobile: 

- Email: chienlq@utc.gam-tek.com

Nguyễn Hữu Được  

- Phối hợp nghiên cứu và phát triển các phần mềm ứng dụng trong Nhà trường;

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ mã nguồn phần mềm triển khai trong Nhà trường;

- Chịu trách nhiệm đề ra giải thuật các bài toán theo yêu cầu;

- Phòng 512 Nhà A1

- Mobile:  0945933240-  Email: [email protected] 

KS Khương Văn Toán  

- Phối hợp quản lý và phát triển phần mềm ứng dụng; 

- Phối hợp quản lý kỹ thuật các trang thông tin điện tử của Nhà trường và đơn vị trực thuộc;

- Phát triển Website theo yêu cầu đã được phê duyệt;

- Phòng 512 Nhà A1

- Mobile: 

- Email: [email protected] 

Th.S Nguyễn Trung Hiếu tài xỉu

- Phục trách công tác quản lý & điều độ phòng học máy tính; 

- Tiếp nhận đăng ký lịch thực hành và xếp thời khóa biểu phòng học máy tính;

- Trực hỗ trợ kỹ thuật và sửa chữa máy tính hỏng tại phòng học thực hành; 

- Hỗ trợ công tác dịch vụ CNTT;

- Phòng 501A Nhà A4

- Mobile: 0935369222

- Email: [email protected]

KS Phùng Anh Tuấn tài xỉu

- Trực kỹ thuật và điều độ phòng học máy tính thực hành;

- Sửa chữa bảo dưỡng mạng LAN nội và máy tính hỏng tại phòng máy;

- Hỗ trợ kỹ thuật các hoạt dộng dịch vụ CNTT;

- Phòng 501A Nhà A4

- Mobile: 0399209844

- Email: [email protected]