PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.204, 205-206 - Nhà A9- Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(024) 3211 5687PGS.TS. Lê Hải Hà - Trưởng phòng ĐT SĐH       

TS. Phạm Thị Lan Anh - Phó phòng ĐT SĐH

GIỚI THIỆUPhòng Đào tạo Sau Đại học được thành lập từ tháng 9 năm 2010, thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Nhà trường, bao gồm cả quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng theo Đề án 911.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤCó chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học. Cụ thể:

1.      Công tác kế hoạch:

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, hướng phát triển ngành nghề và quy mô đào tạo Sau đại học. Lập kế hoạch tuyển sinh bậc đào tạo Sau đại học hàng năm

- Phối hợp các Khoa, Bộ môn trong việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành ở bậc đào tạo SĐH phù hợp với yêu cầu phát triển của trường. tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và báo cáo Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường xét duyệt.

- Xây dựng các quy định về tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp ở bậc đào tạo SĐH theo quy chế của BGD&ĐT

- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ và năm học ở bậc đào tạo SĐH, lập thời khoá biểu giảng dạy, lịch thi cho học viên cao học và NCS.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ trỉ lập kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng phục vụ đào tạo SĐH

2.      Công tác tổ chức và quản lý đào tạo:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bậc SĐH hàng năm; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo của các BM.

- Thẩm định, quản lý khối lượng hoạt động đào tạo và thanh toán kinh phí hoạt động đào tạo khác theo phân cấp

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD, các đôn vị có liên quan tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự tuyển sinh cao học

- Phối hợp với phòng KT&ĐBCLGD chủ trì thành lập, tổ chức các lớp học sau tuyển sinh bậc ĐTSĐH

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ

- Thẩm tra, quản lý điểm của học viên cao học và NCS. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định điều kiện bảo vệ luận văn, luận án, điều kiện công nhận tốt nghiệp của học viên cao học và NCS.

- Quản lý, tổ chức cấp phát bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý học viên cao học, NCS và quản lý hồ sơ bác ĐTSĐH.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
ThS. Cao Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên tài xỉu

- Thẩm định, quản lý khối lượng giảng dạy của các giảng viên và Bộ môn

- Quản lý điểm cao học, NCS và các vấn đề liên quan đến học viên cao học và NCS.

- Phụ trách danh sách thi

ĐT:0984 690 636 Email:honghanhgt@gmail.com

ThS. Nguyễn Sỹ Hùng - Chuyên viên tài xỉu

- Thẩm định điều kiện bảo vệ, điều kiện công nhận tốt nghiệp; Đề xuất các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và các vấn đề liên quan đến học viên cao học

- Thống kê số liệu và lưu trữ hồ sơ học viên cao học; Quản lý và tổ chức cấp phát bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ

ĐT: 0982 678 710  

Email: [email protected]

ThS. Phạm Thị Bích Thuỷ - Chuyên viên tài xỉu

- Tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức, phụ trách công tác nhập học của học viên cao học.

- Lập kế hoạch xuất bản giáo trình, bài giảng

- Xây dựng kế hoạch học tập năm học

ĐT: 0982 971 482

Email: [email protected]

CN. Vũ Thị Lan Anh - Chuyên viên  

 

ĐT: 

Email: