KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
phòng 201-:-207 - Nhà B2, Trường Đại học GTVT, số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà nội
Điện thoại: 
02437660845

 

- Trưởng khoa: TS. Lã Quý Đô

- Phó trưởng khoaTS. Nguyễn Thế Tấn

GIỚI THIỆU

 

        Trong quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Giao thông vận tải, có một số khoa, Ban và tổ bộ môn được thành lập, trong đó có Ban Mác-Lênin. Thời gian đầu, đội ngũ giảng viên của Ban đều là các thầy trường Đại học Sư phạm Hà nội và trường Tuyên huấn Trung ương mời thỉnh giảng.

       Đến năm 1962 mới có các giáo viên về trường giảng dạy môn: Triết học, Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Năm 1962 Bộ môn Mác-Lênin được thành lập và trực thuộc Ban Giám Hiệu. Bộ môn bao gồm các nhóm chuyên môn: Triết học: 3 người, Kinh tế chính trị: 6 người, Lịch sử đảng: 2 người.

       Năm 1968, trước sự phát triển nhanh chóng về số lượng và quy mô đài tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành giao thông vận tải, Hội đồng Chính phủ ra quyết đinh đổi tên Trường Đại học Giao thông Vận tải thành Trường đại học giao thông đường sắt và đường bộ, đồng thời thành lập phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy. Trước tình hình ấy, bộ môn Mác-Lênin vừa được tách ra và được bổ sung giáo viên giảng dạy ở trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bô, (đóng tại Hà nội) và phân hiệu Đại học Giao thông thủy (đóng tại Hải phòng). Cũng vào thời gian này do nhu cầu cán bộ chính trị tăng cường cho cách mạng miền Nam, Bộ Giao thông vận tải đã điều động 3 giảng viên Mác-Lênin của trường đi "B" (chiến trường miền Nam).

       Tháng 3/1970 Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ đó nhận 8 người của trường được cử đi học tại trường Chính trị thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp khóa I trở về bộ môn Mác-Leenin.

        Từ năm 1972 một số sinh viên tốt nghiệp Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ được cử đi học 3 năm ở trường Nguyễn Ái Quốc V chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và trở về bổ sung cho bộ môn Mác-Lênin. Năm 1977 tiếp tục một só giáo viên của bộ môn được cử đi học chương trình lý luận nâng cao (hệ chuyên tu) tại trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương I. Tại thời điểm năm 2002 Bộ môn Mác-Lênin đã có tới 34 cán bộ, giảng ciên biên chế và hợp đồng, bao gồm 3 Tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 12 Thạc sỹ.

       Ngày 8/9/2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của trường Đại học GTVT trên cơ sở của bộ môn Mác-Lênin. Khoa gồm 05 bộ môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịnh sử đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. .

       Ngày 7/5/2008 Hiệu trưởng trường Đại học GTVT đã ra quyết định đổi tên khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận chính trị.

       Căn cứ quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT về việc Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học , cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với ba môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 2009, đến năm 2019, tương ứng với khóa 49 đến khóa 59, Khoa Lý luận chính trị  giảng dạy 3 học phần theo QĐ 52- BGD&ĐT. 

Thực hiện Công văn 3056 của Bộ GD&ĐT ngày 19/7/2019 v/v hướng dẫn thực hiện các môn LLCT, Khoa LLCT tổ chức đào tạo 5 học phần là Triết học, KTCT, CNXHKH, Lịch sử Đảng và TTHCM.

Nhiệm kỳ (2018-2023) Ban Chủ nhiệm Khoa gồm các đồng chí: TS. Lã Quý Đô - Trưởng khoa, TS. Nguyễn Thế Tấn - Phó trưởng khoa. Hiện nay, (04/2019) Khoa Lý luận chính trị có 27 cán bộ, viên chức: 01 PGS, 11 TS, 14 ThS và  01 Kỹ sư. Tháng 1/2021, Khoa có đội ngũ giảng viên 22 người trong đó 11 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 1 cử nhân làm chuyên viên văn phòng.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ* Chức năng: 

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên của trường.

* Nhiệm vụ

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị theo đúng chương trình và kế hoạch đào tạo. 

- Công tác Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy

 - Quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 

       Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là sau 15 năm thành lập Khoa. Khoa Lý luận chính trị đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu đào tạo của nhà trường, Khoa đã thực hiện 09 đề tài cấp Bộ; trên 70 đề tài cấp trường và  hàng trăm đề tài NCKH sinh viên.

        Tập thể và cá nhân trong Khoa được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý:

  • 01 Bằng khen của Thủ tướng
  • 10 Băng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
  • 09 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  • 10 Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
  • 15 Huy chương vì sự  nghiệp GD-ĐT
  • 12 Huy chương vì sự nghiệp GTVT

và nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Trưởng.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. GVC Lã Quý Đô tài xỉuTrưởng khoa Lý luận chính trị

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác ĐT, KHCN, TCCB, TC, TĐ, ĐNPhòng 203B2

DĐ:0912031641

TS-GVC Nguyễn Thế Tấn tài xỉuPhó trưởng khoa Lý luận chính trị

- Phụ trách CTCTSV, TBQT, Thanh tra, KHCN của SV, Khảo thí, Văn thể, đời sống.Phòng 205B2

DĐ: 0915211747

CN. Đào Thị Minh Phương tài xỉuChuyên viên văn phòng khoa Lý luận chính trị

- Phụ trách công tác văn phòng KhoaPhòng 201 B2

DĐ: 09444746262