TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Tầng 5, 6, 7 Nhà A8; Phòng 105  Nhà  N5 - Trường Đại học GTVT
Điện thoại: 
(024) 37669860

Giám đốc: TS. Nguyễn Đức Dư

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Thủy

GIỚI THIỆU

Năm 1962 cùng với quyết định thành lập Trường ĐH Giao thông vận tải, Thư viện đã được hình thành, tại thời điểm này thư viện chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc phòng Giáo vụ. Năm 1984 Thư viện được tách ra thành  đơn vị độc lập trực thuộc Trường. Ngày 21/2/2002 Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 753 QĐ-BGD &ĐT - TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 15 CBVC; trong đó có 1, TS,  7 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư, 6 Cử Nhân.

Trung tâm Thông tin - Thư viện được bố trí tại tầng 5, 6, 7 Nhà A8; Phòng 105 nhà N5 (Nhà sách) với diện tích gần 3000 m2.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤTrung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.  Ngoài ra, Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

Đối tượng bạn đọc: 

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong và ngoài Trường.

Phương thức phục vụ:

- Tại hệ thống các Phòng đọc: Tổ chức, sắp xếp kho theo hình thức kho mở, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng, kịp thời.

- Tại Phòng Mượn: Tổ chức, sắp xếp kho theo hình thức kho đóng. Bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu tại địa chỉ:   

Hệ thống các phòng đọc của Thư viện:

+ Phòng đọc Tiếng Việt: đọc tại chỗ

+ Phòng đọc sách Ngoại văn; Luận Văn; Luận Án; Đề tài Nghiên cứu Khoa học; Báo- Tạp chí, báo: Đọc tại chỗ.

+ Phòng mượn Giáo trình; Sách tham khảo: mượn về nhà.

 Dịch vụ thông tin:

- Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến (OPAC) thông qua hệ thống máy tính đặt tại các phòng đọc thư viện (tìm theo chủ đề, từ khoá, tên tác giả…)  

- Hoạt động Thông tin - Thư mục: cung cấp danh mục tài liệu mới, danh mục tài liệu theo chủ đề, …

- Dịch vụ: Phục vụ đọc tài liệu tại chỗ; Mượn tài liệu về nhà; Bán Giáo trình; Photo tài liệu; Cung cấp thông tin có chọn lọc... đáp ứng mọi yêu cầu của Người dùng tin.

Trung tâm Thông tin - Thư viện từng bước xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng hoá các loại hình phục vụ và hướng tới việc liên thông với các mạng thông tin thư viện trong và ngoài nước nhằm chia sẻ thông tin, khai thác tốt nguồn thông tin để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Cán bộ, Giảng viên và sinh viên, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và NCKH của nhà Trường.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCTrong suốt quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, Trung tâm Thông tin Thư viện đã đóng góp những thành tích đáng kể trong việc thực hiện các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Trung tâm nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Nguyễn Đức Dư tài xỉu Giám đốc

 

Phòng 501 nhà A8

ĐT: 091 236 3245

Email: [email protected]

 

ThS. Nguyễn Thanh Thủy

tài xỉu

Phó Giám đốc: Giúp GĐ trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị.  Tham mưu đề xuất với GĐ để cùng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm

P. 502 Nhà A8

Email:  [email protected]

CN. Phạm Thị Thúy Nga tài xỉu Phụ trách phòng Đọc sách Ngoại văn; Luận văn; Luận án; Đề tài NCKH; Báo- Tạp chí 

Tầng 6 - Nhà A8

CN. Chu Thị Mai Thanh tài xỉu

Phụ trách phòng Đọc sách Ngoại văn; Luận văn; Luận án; Đề tài NCKH; Báo- Tạp chí 

Tầng 6 - Nhà A8

Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thị Hồng Khoa tài xỉu

Phụ trách phòng Đọc sách Ngoại văn; Luận văn; Luận án; Đề tài NCKH; Báo- Tạp chí 

Tầng 6 - Nhà A8

Email: [email protected]

ThS. Phạm Ngọc Thanh Quang tài xỉu

Phụ trách phòng Đọc sách Ngoại văn; Luận văn; Luận án; Đề tài NCKH; Báo- Tạp chí 

Tầng 6 - Nhà A8

ThS. Bùi Thị Yến Hường
 
tài xỉu

 

Phụ trách phòng Mượn giáo   trình, sách tham khảo
 

 

Tầng 7 - Nhà A8

Email: [email protected]
 

 

CN. Vũ Thị Hà Vân tài xỉu

Phụ trách phòng Mượn giáo   trình, sách tham khảo 

Tầng 7 - Nhà A8

ThS. Nguyễn Thị Hiền tài xỉu

Phụ trách phòng Đọc Tiếng Việt

Tầng  7 - Nhà A8

Email: [email protected]

KS. Trần Thị Thu Hương

tài xỉu

Phụ trách phòng Đọc Tiếng ViệtTầng 7 - Nhà A8

ThS. Phạm Thiên Thu tài xỉuXử lý tài liệu truyền thống

 

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Tầng 7 - Nhà A8

Email: [email protected]

CN. Kim Thị Hoa tài xỉu

Xử lý tài liệu truyền thống
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Tầng 7 - Nhà A8

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Hòa

 

tài xỉu

 

Quản lý Tổng kho sách

Công tác văn thư

Phụ trách công tác bổ sung tài liệu
 

 

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Tầng 7 - Nhà A8

Email: [email protected]

ThS. Châu Mạnh Quang

tài xỉuPhụ trách vấn đề công nghệ thông tin

Số hóa tài liệuPhòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Tầng 7 - Nhà A8

Email: [email protected]

 

CN. Cù Việt Hằng tài xỉu

Nhà sách

Phòng 105 Nhà N1

Email: [email protected]