KHOA CÔNG TRÌNH

1. THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 106 Nhà A6 – Trường Đại học Giao thông vận tải – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 
(024) 37660155

Trưởng Khoa: PGS.TS Bùi Tiến Thành

Bí thư đảng ủy Khoa: PGS.TS Lê Hải Hà

Phó Trưởng Khoa:       PGS.TS Nguyễn Viết Thanh

                               PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Khoa Công trình là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học GTVT, có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

e) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

3. Sứ mạng khoa công trình

         

Sứ mạng của Khoa Công trình là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong ngành giao thông vận tải; vai trò đầu tàu chủ lực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống văn minh trong môi trường hiện đại; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

4. Lịch sử hình thành và phát triển

   Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961. Khi thành lập Khoa chỉ có 01 bộ môn chuyên môn và 01 bộ môn khoa học cơ sở, đến nay toàn Khoa đã có 12 bộ môn (09 bộ môn chuyên môn; 03 bộ môn khoa học cơ sở) và văn phòng Khoa với địa điểm tại: Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông vận tải.

 Khoa đã được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhì; 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 04 Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và 01 Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải. Khoa liên tục trên 10 năm liền (2008 -2019) được Công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, nhiều Bộ môn và cá nhân trong Khoa được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cũng như các Bộ, Ngành.

 Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Khoa Công trình đã khẳng định được uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất. Khoa đã đào tạo được hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn thạc sỹ và tiến sĩ cho ngành giao thông vận tải. Lực lượng cán bộ KHKT này đã và đang đảm đương các công việc trong các lĩnh vực của ngành GTVT, một số đang giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền và ngành từ Trung ương đến các địa phương đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ những ngày “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xây dựng đường Hồ Chí Minh lịch sử đến thời kỳ công nghiệp hóa xây dựng những tuyến đường, những xa lộ, cao tốc hiện đại đều in dấu trái tim và khối óc các thế hệ sinh viên Khoa Công trình.

 Các Thầy Cô giáo trong Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều Chương trình cấp Nhà nước, hàng trăm đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT và cấp  Tỉnh, thành phố, hàng nghìn đề tài cấp Trường có chất lượng tốt, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất.

 Toàn Khoa có tổng số 212 người với 12 bộ môn và Văn phòng Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa gồm 4 người: 01 Trưởng khoa và 03 Phó trưởng Khoa.

 Khoa đang phụ trách đào tạo các bậc sau:

        Đào tạo đại học: 4 ngành với 16 chuyên ngành;

        Đào tạo thạc sỹ: 2 ngành, 13 hướng chuyên sâu;

        Đào tạo tiến sỹ: 4 ngành.

 Quy mô đào tạo: Hàng năm Khoa Công trình quản lý bình quân khoảng 5000 Sinh viên đại học, 300 Học viên cao học và 50 Nghiên cứu sinh.

5. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ và CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính
PGS.TS Lê Hải Hà tài xỉu Bí thư Đảng ủy Khoa 
PGS.TS Bùi Tiến Thành tài xỉu

Trưởng Khoa

     
PGS.TS Nguyễn Viết Thanh tài xỉu Phó Trưởng khoa
PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn tài xỉu Phó Trưởng khoa

 CHUYÊN VIÊN văn phòng khoa

tài xỉu tài xỉu tài xỉu
Nguyễn Thanh Minh Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Thanh Binh

 

 bộ môn