KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 104 - 107/Nhà B2, Trường ĐHGTVT, Số 3 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, HN
Điện thoại: 
02437660742

 - Trưởng Khoa: Đại tá, ThS Đồng Văn Thảo

 - Phó Trưởng khoa: Thượng tá, ThS Vũ Xuân Vịnh

GIỚI THIỆU

Khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường đại học Giao thông Vận tải được thành lập ngày 2 tháng 5 năm 1984 theo Quyết định số 1023/QĐ-TCCB của Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải. Khoa hiện có 11 CBVC, trong đó:

- Giảng viên: 10 đồng chí là Sĩ quan biệt phái của Binh chủng Công binh (có 6 Thạc sĩ và 4 Cử nhân);

- Chuyên viên văn phòng: 01 đồng chí.

 Cơ cấu của Khoa gồm có 02 bộ môn (Bộ môn Giáo dục chính trị - Quốc phòng, an ninh; Bộ môn Chiến thuật - Quân sự chung) và Văn phòng khoa. Chi bộ khoa gồm 11 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường và Tổ Công đoàn trực thuộc Công Đoàn trường.

Trong gần 40 năm qua, Khoa Giáo dục quốc phòng luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho sinh viên; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng vẻ vang của Quân đội, góp phần quan trọng trong chiến lược đào tạo toàn diện nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Giao thông vận tải cho Đất nước.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, Khoa Giáo dục quốc phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng (nay là môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh) cho 37 khoá sinh viên với hơn 50000 sinh viên được học và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong công tác đào tạo sĩ quan dự bị: Từ năm 1984 đến 1990 Khoa trực tiếp giảng dạy và đào tạo sĩ quan dự bị cho 7 khoá sinh viên sau tốt nghiệp với thời gian 3 tháng được 533 sinh viên, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên cho Quân đội. Từ năm 1990 đến nay, nhu cầu đào tạo sĩ quan dự bị có sự thay đổi, số lượng sinh viên được tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị giảm so với trước, do đó Khoa chỉ thực hiện tuyển chọn, gửi đi đào tạo tại các trường trong Quân đội. Khoa đã thực hiện tuyển chọn được 8 khóa với 380 sinh viên tốt nghiệp thành sĩ quan dự bị; Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp khóa học sĩ quan dự bị đã trực tiếp tham gia xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của Trường.

Nhiệm vụ:

- Quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác giảng dạy, thi và kiểm tra các học phần của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chương trình và kế hoạch được giao.

- Tổ chức công tác quốc phòng toàn dân, tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quôc của công dân cho cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.

- Tham gia công tác đào tạo sỹ quan dự bị cho Quân đội.

- Quản lý, tổ chức cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị, vũ khí, khí tài, quan trang, quân dụng phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hỗ trợ phòng Bảo vệ huấn luyện lực lượng tự vệ, sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an trong trường.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

  Với những kết quả đã đạt được trong suốt chặng đường 34 năm qua, tập thể khoa GDQP đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng nhiều Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác : 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định
1999 Bằng khen Số 156/GD- ĐT ngày 4/5/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2000 Bằng khen Số 225/QĐKT ngày 21/7/2000 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2004 Bằng khen Số 247/QĐKT ngày 19/8/2004 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2009 Bằng khen Số 361/ QĐKT ngày 19/8/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2009 Bằng khen Số 1376/ QĐ- TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ
2011 Bằng khen Số 2849/ QĐ-BQP ngày 11/8/2011 của Bộ Quốc phòng
2012 Bằng khen Số 4574/QĐ- BQP ngày 21/11/2012 của Bộ Quốc phòng

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
Đại tá, ThS Đồng Văn Thảo tài xỉu

Trưởng khoa: Phụ trách chung, giám sát, chỉ đạo toàn diện các hoạt động công tác của Khoa

DĐ: 0983653846;

Email: [email protected]

Thượng tá, ThS Vũ Xuân Vịnh tài xỉu

Phó trưởng khoa: Phụ trách công tác nghiên cứu KH, công tác cơ sở vật chất của Khoa và công tác chuyên môn của Văn phòng khoa

DĐ: 0989098351;

Email:vxvinh@utc.gam-tek.com

Thượng tá, ThS Nguyễn Ích Hải tài xỉu

Trưởng Bộ môn GDCT-QP,AN: Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn và công tác tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm để gửi đi đào sĩ quan dự bị .

DĐ:0983655997;

Email:[email protected]

Thượng tá, ThS Trần Văn Tuyên tài xỉu

Trưởng Bộ môn CT-QSC: Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn; công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho giảng dạy thực hành; công tác Công đoàn của Khoa.

DĐ: 0989623157;

Email:t[email protected]

ThS. Nguyễn Diệu Hằng tài xỉu

Chuyên viên VPK, phụ trách:

- Đối  soát điểm, rà soát làm thủ tục cấp chứng chỉ cho sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP&AN;

- Quản lý, tổ chức cấp phát chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trực hành chính tiếp sinh viên, giải quyết các vấn đề thắc mắc của sinh viên về điểm và chứng chỉ GDQP&AN

DĐ:0978565216;

Email:[email protected]