PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 304 tòa A1
Điện thoại: 
024 3766 4078

Trưởng phòng: TS. Trịnh Quang Khải

Phó trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Giang; PGS.TS. Ngô Văn Minh

GIỚI THIỆU

Được thành lập theo Quyết định số 1225/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/05/2019 của Hiệu trường Trường Đại học Giao thông vận tải (trên cơ sở sáp nhập phòng Đối ngoại và phòng Nghiên cứu phát triển), đến nay, phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển có 08 giảng viên/viên chức, 100% có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm: 02 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Trường và các giải pháp phát triển Nhà trường.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Trịnh Quang Khải tài xỉu

Trưởng phòng

- Phụ trách chung các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển

- Lập kế hoạch chiến lược

- Phụ trách các đoàn ra

- Phụ trách an ninh đối ngoại;

- Quản lý Website, Cơ sở vật chất.

- Phụ trách các dự án/nhiệm vụ: Quốc chí, Eramus+2019 về quản trị đại học.

Phòng 302/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Bùi Thị Giang tài xỉu

Phó Trưởng phòng

- Phụ trách các chương trình trao đối sinh viên quốc tế.

- Quản lý, tổ chức hoạt động sinh viên quốc tế.

- Các chương trình học bổng

- Quan hệ đối ngoại với các đối tác đến từ Anh, Nhật Bản, Đài Loan

- Phụ trách các dự án/khóa học: Eramus, Huredee.

- Xác nhận bản dịch công chứng tiếng Anh

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

PGS.TS. Ngô Văn Minh tài xỉu

Phó trưởng phòng

- Xếp hạng đại học

- Hội thảo quốc tế

- Quan hệ đối ngoại với các đối tác đến từ Pháp, Hàn Quốc

- Phụ trách dự án: Aus4Transport

- Xác nhận bản dịch công chứng tiếng Pháp

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Ngô Thùy Linh tài xỉu

- Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường trong khuôn khổ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức thuộc khối tiếng Anh;

- Biên - phiên dịch cho các cuộc họp, tài liệu sử dụng tiếng Anh; phụ trách tin – bài trang web tiếng Anh

- Tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đoàn ra, đoàn vào;

- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo có yếu tố quốc tế tại trường;

- Tổ chức các hoạt động công đoàn, phong trào của đơn vị;

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động đối ngoại quốc tế của Khoa Điện  - Điện tử, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Vận tải kinh tế, Khoa Quản lý xây dựng

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Đỗ Minh Hằng tài xỉu

- Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường trong khuôn khổ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức thuộc khối tiếng Pháp;

- Biên - phiên dịch cho các cuộc họp, tài liệu sử dụng tiếng Pháp;

- Phụ trách tư vấn, làm thủ tục cấp mới, gia hạn visa cho sinh viên nước ngoài (trừ Lào, Campuchia) tới học tập, làm việc tại Nhà trường;

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động đối ngoại quốc tế của Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Khoa học cơ bản.

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh tài xỉu

- Biên dịch văn bản, tài liệu sử dụng tiếng Anh, làm danh thiếp

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động xếp hạng đại học;

- Hỗ trợ tư vấn, quản lý, tổ chức hoạt động cho sinh viên trao đổi;

- Quản lý, cập nhật website, trang Facebook và email của đơn vị;

- Hỗ trợ truyền thông, cập nhật hình ảnh và thông tin nhà trường trên các ấn phẩm đối ngoại.

Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Phương Ngân tài xỉu

- Công tác chiến lược phát triển nhà trường;

- Xây dựng và triển khai các dự án;   

- Công tác cơ sở vật chất đơn vị; 

- Công tác văn thư, lưu trữ, văn phòng điện tử;

- Công tác an ninh đối ngoại;

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động đối ngoại quốc tế của Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa Công trình, Khoa Môi trường và An toàn giao thông.Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]

ThS. Nguyễn Phương Mai tài xỉu

- Theo dõi và hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường trong khuôn khổ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức thuộc khối tiếng Trung;

- Biên - phiên dịch cho các cuộc họp, tài liệu sử dụng tiếng Trung;

- Công tác lễ tân đối ngoại;

- Phụ trách làm thủ tục cấp mới, gia hạn visa cho sinh viên Lào, Campuchia.

- Phụ trách quà tặng đối ngoại;Phòng 304/A1, UTC

Tel: 024 3766 4078

Email: [email protected]