PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P101-103 Nhà A9; P105 Nhà N2 và P103 Hội trường lớn
Điện thoại: 
P101-103 Nhà A9 - ĐT: (024) 3.7666741; Văn phòng Hỗ trợ sinh viên - P101 Nhà T1 - ĐT: (024) 3766 0743

 

Trưởng phòng:          TS. Mai Nam Phong - P101 Nhà A9

Phó trưởng phòng:  TS. Nguyễn Xuân Tùng - P103 Nhà A9

Phó trưởng phòng: TS. Thạch Minh Quân - P101 Nhà T1

GIỚI THIỆUPhòng Công tác chính trị và sinh viên tiền thân là Phòng Tuyên huấn, được thành lập năm 1967. Năm 1990 Phòng đổi tên thành Phòng Công tác chính trị, năm 2004 đổi tên thành Phòng Công tác chính trị và sinh viên cho đến nay.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤPhòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực:

1. Công tác chính trị, tư tưởng

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

3. Công tác văn hoá quần chúng

4. Công tác thi đua khen thưởng

5. Công tác quản lý sinh viên

Ngoài ra phòng Công tác chính trị và sinh viên còn thực hiện các nhiệm vụ:

- Thường trực Ban biên tập trang thông tin điện tử

- Công tác cố vấn học tập

- Quản lý thẻ liên kết của sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính qui

- Quản lý lưu học sinh nước ngoài

Tháng 8 năm 2018, Văn phòng Hỗ trợ sinh viên trực thuộc phòng Công tác chính trị và sinh viên chính thức đi vào hoạt động với mục đích trở thành địa chỉ tin cậy để người học tìm đến chia sẻ, tìm hiểu; cung cấp những thông tin cần thiết, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phục vụ cuộc sống, học tập, sinh hoạt và tìm kiếm cơ hội, việc làm; kết nối cựu người học, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCTrong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường, Phòng Công tác chính trị và sinh viên đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tác chính trị, tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền và công tác sinh viên. Phòng nhiều năm liền được nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Mai Nam Phong tài xỉu

Trưởng phòng

P.101 A9 - Email: [email protected]

TS. Nguyễn Xuân Tùng tài xỉu

Phó trưởng phòng

P.103 A9- Email: 

TS. Thạch Minh Quân tài xỉuPhó trưởng phòng

P.101 T1 - Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thị Thu Hà tài xỉu

- Thi đua khen thưởng CB,GV,CNV

- Khen thưởng sinh viên

- Chế độ chính sách cho sinh viênP.103 A9 -Email: [email protected]

CN. Phạm Thị Lý tài xỉu

- Lưu học sinh nước ngoài

- Vay vốn tín dụng cho sinh viên

- Kỷ luật sinh viên

P.103 A9 -Email: [email protected]

ThS. Chu Thị Thanh Hiền tài xỉu

- Đánh giá rèn luyện sinh viên

- Đánh giá cố vấn học tập

- Bảo hiểm thân thể sinh viên

- Văn hóa, văn nghệP.103 A9 -Email: [email protected]

CN. Vũ Nguyễn Ngọc Linh tài xỉu

- Tuyên truyền, trang trí, chụp ảnh

- Phòng truyền thống và thông tin về hình ảnh của trường

- BBT Trang TTĐT

P.203 Hội trường lớn -Email: [email protected]

CN. Nguyễn Thế Thái tài xỉu

- Cơ sở vật chất Hội trường lớn

- Âm thanh, chiếu sáng tại Hội trường lớn

P.203 Hội trường lớn - Email: [email protected]

    

ThS. Vũ Thị Thủy tài xỉu

-  Phát hành báo chí trong trường

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên

- Hồ sơ sinh viên

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện

P.101 T1 -Email: [email protected]

CN. Thái Hà Trang tài xỉu

- Trả giấy Xác nhận sinh viên

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên

P.101 T1 - Email: thaihatrang@utc.gam-tek.com

CN. Bùi Quỳnh Như tài xỉu

- Học bổng ngoài ngân sách cho SV

- Các đội tuyển (Olympic, Robocon, Lái xe sinh thái)
- Thẻ sinh viên liên kết
- Du học
- Văn thư

P.103A9-Email: [email protected]

Trần Anh Nguyên tài xỉu

- Công tác truyền thông

- BBT Trang TTĐT

- Tuyên truyền,  quay phim, tư liệu, đưa tin sự kiện

- Quan hệ các cơ quan truyền thông báo chí

P. 101 T1 - Email: [email protected]