KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
Phòng 401-403 Nhà A9 Trường Đại học Giao thông Vận tảiTrưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh 

Phó trưởng khoa: TS. Cao Minh Quý

GIỚI THIỆU

 

          Khoa Môi trường và An toàn Giao thông, trước đây là Viện Khoa học và Môi trường Giao thông, được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-TCCB ngày 28/6/2004của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải (tiền thân là Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường Giao thông, thành lập từ năm 1996). Ngày 09/11/2012, Viện Khoa học và Môi trường Giao thông đổi tên thành Viện Môi trường và An toàn giao thông theo quyết định số 2431/QĐ-ĐHGTVT. Từ 04/12/2015 Viện Môi trường và An toàn giao thông đổi tên thành Khoa Môi trường và An toàn giao thông theo quyết định số 2328/QĐ-ĐHGTVT.

          Bên cạnh đội ngũ cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiệm và lực lượng khoa học trẻ giàu nhiệt huyết được đào tạo ở CHLB Đức, Ba Lan, CH Pháp, Trung Quốc, Khoa Môi trường và An toàn giao thông còn quản lý Phòng thí nghiệm môi trường VILAS 127 và Phòng thí nghiệm an toàn giao thông với các trang thiết bị đo lường hiện đại.

          Từ khi thành lập đến nay, Khoa Môi trường và An toàn giao thông đã chủ trì và nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, thực hiện hàng trăm hợp đồng tư vấn lập dự án thiết kế kỹ thuật, thi công, đánh giá tác động môi trường công trình giao thông, thiết kế sản xuất lắp ráp và đảm bảo an toàn phương tiện, tư vấn điều tra tai nạn giao thông,...

          Trong thời gian qua, Khoa Môi trường và An toàn giao thông đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn giao thông, điển hình là các đề tài:

     - Nghiên cứu sử dụng khí ga hoá lỏng trên ô tô.

     - Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho ô tô, xe máy.

     - Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế các trạm nghỉ và dịch vụ giao thông vận tải đường bộ.

     - Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, các công trình phục vụ an toàn giao thông.

     - Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho các trường tiểu học.

     - Đánh giá tác động môi trường của các nhà máy và dự án xây dựng công trình giao thông.

     - Thiết kế sản xuất lắp ráp và cải tạo các loại phương tiện giao thông vận tải đường bộ.

     - Tư vấn lập dự án đầu tư và thực hiện thiết kế kỹ thuật- thi công các trung tâm sát hạch lái xe ô tô.

     - Tư vấn điều tra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.     

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ          Khoa Môi trường và An toàn giao thông có nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy trình độ đại học Ngành Kỹ thuật Môi trường và Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

TT

Ngành

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

1

Kỹ thuật Môi trường

(Environmental Engineering)

Mã ngành: 7.52.03.20

Kỹ thuật Môi trường giao thông  

  4 năm với hệ CN (140 tín chỉ)

  5 năm với hệ KS Bậc 7 (183 tín chỉ)

2

Công nghệ Kỹ thuật giao thông

(Transport Engineering)

Mã ngành: 7.51.01.04

Kỹ thuật An toàn giao thông

  4 năm với hệ CN (140 tín chỉ)

  5 năm với hệ KS Bậc 7 (183 tín chỉ)

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

          Định hướng mũi nhọn khoa học công nghệ của Khoa trong lĩnh vực Môi trường và An toàn giao thông đã được Hội đồng Khoa học đào tạo Trường phê duyệt bao gồm:

     1) Nghiên cứu sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện giao thông vận tải;

    2) Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông vận tải và quá trình xây dựng công trình giao thông đường bộ gây ra;

     3) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong quản lý môi trường và an toàn giao thông;

     4) Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC          Với các thành tích đã đạt được, Khoa Môi trường và An toàn giao thông vinh dự được khen thưởng:

      - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ trong giai đoạn 2001- 2005, Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007.

      - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2004- 2014, Quyết định số 4990/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2014.

      - Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh tài xỉu

Trưởng khoa

Phòng 401 Nhà A9

Email: [email protected]

TS.GVC. Cao Minh Quý tài xỉu

Phó trưởng khoa

Phòng 401 Nhà A9

Email: [email protected]

ThS. Cao Quang Khải tài xỉu

Chuyên viên chính văn phòng khoa

Phòng 401 Nhà A9

Email: [email protected]