PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P.402, 404, 405, 406 nhà A1 Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: 
(024) 38347675Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hải

Phó trưởng phòng: PGS.TS Hồ Xuân Nam

Phó trưởng phòng: ThS Lê Thanh Thảo

GIỚI THIỆU   Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập từ những ngày đầu Trường Cao đẳng công chính (tiền thân của Trường Đại học GTVT ngày nay) được khai giảng lại dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày 15/11/1945. Hơn 70 năm qua, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định của pháp luật; chăm lo giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng và ban hành đồng bộ hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý; đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị.   

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤI. Chức năng:

   Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, quy hoạch, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và công nhân viên; kiện toàn bộ máy quản lý, đảm bảo và thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với CB,VC trong trường.

II. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức:

  - Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, nội quy, quy chế.

2. Công tác cán bộ:

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động, sử dụng, điều động cán bộ, viên chức theo yêu cầu.

   - Là thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật viên chức.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

   - Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ; thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; xác nhận giấy tờ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng.

   - Phối hợp với phòng Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

3. Công tác chế độ chính sách:

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trường theo quy định. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, viên chức.

   - Quản lý lao động, quỹ tiền lương, bảo hộ lao động.

4. Các công tác khác:

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các chức danh, danh hiệu đối với nhà giáo và cán bộ, viên chức trong Trường.

   - Phối hợp với các đơn vị khác trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, viên chức.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

   - Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004 theo Quyết định số 7321/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/12/2004

   - Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014-2015. 

   - Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016 theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2016

   - Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017 theo Quyết định số 4669/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2017

2. Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016-2017 theo Quyết định số 124-QĐ-CĐN ngày 19/7/2017.

3. Chi bộ Tổ chức cán bộ - Văn phòng Đảng ủy được Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tặng Giấy khen Chi bộ trong sạch, vững mạnh 3 năm liên tiếp 2012, 2013, 2014.

4. Nhiều cán bộ, viên chức trong Phòng nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
TS. Nguyễn Văn Hải tài xỉu

Phụ trách chung.

- Trực tiếp phục trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, công tác cán bộ 

- Email:  [email protected]

- Phòng 406 A1

PGS.TS Hồ Xuân Nam tài xỉu

Phụ trách các lĩnh vực: 

- Chế độ chính sách.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng.

- Công tác lương và các chế độ theo lương.

Email: [email protected]

Phòng 402A1

 

ThS-CVC Lê Thanh Thảo - Phó trưởng phòng tài xỉu

Phụ trách các lĩnh vực:

- Thi, xét nâng ngạch, chuyển ngạch.

- Công tác bổ nhiệm cán bộ; thành lập, sáp nhập, giải thể,... các đơn vị.

-  Công tác kiểm định chất lượng, soạn thảo các quyết định- Email: [email protected]

- Phòng 402A1

ThS-CVC Nguyễn Thị Bích Thuý tài xỉu    
ThS Trần Thị Thanh      
ThS Phạm Quốc Hương tài xỉu    
CN Nguyễn Thu Thuỷ      
KS Phạm Thị Tuyết tài xỉu

Phụ trách công việc:

- Thu nhập tăng thêm của CBVC và PCQL

- Kéo dài thời gian công tác GS,PGS,TS

- Quản lý hồ sơ CC,VC; lưu trữ hồ sơ

- Công tác văn thư , lưu trữ

- Công việc  khác.