KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ: 
P 303, Nhà A9, Trường Đại học Giao thông vận tải
Điện thoại: 
024 37666511Trưởng Khoa: PGS.TS Ngô Đăng Quang

Phó trưởng Khoa: PGS.TS Nguyễn Xuân Huy

Phó trưởng Khoa: PGS.TS Lê Thanh Hà

GIỚI THIỆUKhoa Kỹ thuật Xây dựng, trước đây là Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng giao thông, được thành lập  theo quyết định số 752/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2004 với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là: đào tạo đại học, đạo tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học (được quy định theo quyết định số 893/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 08 năm 2004). Khi thành lập Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng giao thông 2 Bộ môn và một Trung tâm với 15 cán bộ giáo viên và tham gia giảng dạy một số chuyên ngành trong ngành xây dựng công trình giao thông.

Hiện nay, Khoa có 3 Bộ môn với gần 50 cán bộ, giảng viên trong đó có 1 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư, 14 Tiến sỹ. Khoa chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng với 4 chuyên ngành, đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cũng như tham gia đào tạo các chuyên ngành khác trong trường. Khoa có quan hệ quốc tế rộng rãi với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học như Trường Đại học tổng hợp Darmstadt (CHLB Đức), Đại học tổng hợp Tokyo (Nhật), Khối các trường đại học Mỏ, INSA Rennes (Pháp) ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤKhoa đang được Nhà trường giao quản lý ngành đào tạo đại học Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và “Kỹ thuật xây dựng” với 3 chuyên ngành, ngành đào tạo thạc sỹ “Kỹ thuật xây dựng” (trước đây là ngành “Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp”) và  ngành đào tạo tiến sỹ “Kỹ thuật xây dựng”. Ngoài ra, Khoa cũng được giao quản lý ngành đào tạo đại học “Kỹ thuật xây dựng” và "Kiến trúc" tại Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCNhiều năm liên tục Khoa đã đạt danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC . Năm học 2017-2018 Khoa đã vinh dự được nhận bằng khen Bộ trưởng.

Công đoàn khoa luôn đạt Công đoàn Vững mạnh . Năm học 2016-2017 Công đoàn đã được nhận bằng khen của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ tên Ảnh Lĩnh vực phụ trách chính Liên hệ
PGS. TS Ngô Đăng Quang tài xỉuTrưởng KhoaPhòng 303 nhà A9

Email: [email protected]

PGS. TS Nguyễn Xuân Huy tài xỉuPhó Trưởng KhoaPhòng 302 nhà A9

Email: [email protected]

PGS. TS Lê Thanh Hà tài xỉu Phó Trưởng Khoa

Phòng 305 nhà A9

Email: [email protected]

Vũ Thị Hải Yến tài xỉuChuyên viên, giúp việc trong các công tác:

- Quản lý điểm thi các kỳ, các đợt học

- Xét học bổng khuyến khích học tập từng học kỳ.

- Xét xử lý học vụ theo kỳ các hệ (CQ, LT..)

-Xét điều kiện cho sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp các hệ

-Xét tốt nghiệp cho sinh viên các hệ.

-Cấp giấy chứng nhận kết quả học tập các hệ.

- Quản lý sinh viên khóa cũ chưa đủ điều kiện TN

- Cấp giấy giới thiệu cho SV đi thực tập.

- Xét học bổng tài trợ .

- Xét khen thưởng cho sinh viên từng kỳ và cuối khóa.

- Tổng hợp đánh giá rèn luyện sinh viên

- Tổng hợp đánh giá CVHT.

- Thanh toán tiền cho Ban cán sự lớp

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên

- Tiếp phụ huynh của  sinh  viên.

- Thực hiện các công việc khác của VP....Phòng 303 nhà A9

[email protected] ĐT: 0976611835