Thứ/Ngày
Thời gian
Nội dung/Địa điểm
Chủ trì
Thứ 2
(15/07)
Sáng
08:30 - 11:30
08:30 - 11:30
Thứ 2 ngày 15/07
Chủ trì: Tổ thẩm định ngoại ngữ
Đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 TP: Thành viên Tổ thẩm định ngoại ngữ; ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn CD GS, PGS năm 2024 Tại: P.401 - A1
Tổ thẩm định ngoại ngữ
Chiều
 
 
 
Thứ 3
(16/07)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 3 ngày 16/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024 Phiên thứ 2 (Họp cả ngày) TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở theo Quyết định số 1007/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1487/QĐ-ĐHGTVT Tại: P.601 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 3 ngày 16/07
Chủ trì: Chủ tịch HĐT
Tiếp và làm việc với Đoàn Trường Đại học EM Normandie (CH Pháp) TP: CT HĐT, TS.Elian Pilvin – Tổng giám đốc, Hiệu trưởng Trường ĐH EM Normandie; Khoa Đào tạo quốc tế, Phòng HTQT&NCPT, Tại: P201 - A1
Chủ tịch HĐT
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 3 ngày 16/07
Chủ trì: Khoa Đào tạo quốc tế
Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành Giai đoạn 1 tại Việt Nam và Lễ trao học bổng cho sinh viên Chương trình liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh hợp tác với Trường ĐH EM Normandie (CH Pháp) TP: CTHĐT, Đoàn Trường ĐH EM Normandie, Khoa Đào tạo quốc tế, phòng CTCT&SV, Cố vấn học tập, phụ huynh và sinh viên lớp Quản trị kinh doanh K01,02,03,04. Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8
Khoa Đào tạo quốc tế
14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
Thứ 3 ngày 16/07
Chủ trì: PHT Đức
Họp với học viên K29.2 TP: Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh Tra - Pháp chế Tại: P.301 - A1
PHT Đức
Thứ 4
(17/07)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 17/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ 3 TP: Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học GTVT theo Quyết định số 1007/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1487/QĐ-ĐHGTVT Tại: P.601 - A1
Chủ tịch Hội đồng
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 17/07
Chủ trì: PHT. Đức
Họp Ban soạn thảo Quy định đào tạo từ xa trình độ Đại học tại Trường ĐH GTVT TP: BGH (PHT Đức); Các thành viên Ban soạn thảo "Quy định đào tạo từ xa trình độ Đại học tại Trường ĐH GTVT" theo QĐ số 1489/QĐ-ĐHGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2024 Tại: P.401 - A1
PHT. Đức
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Thứ 4 ngày 17/07
Chủ trì: PHT Hùng
Họp bàn về chủ trương thành lập các nhóm nghiên cứu TP: BGH (PHT. Hùng), P. KHCN, TT KHCN GTVT, P. ĐMST&CGCN, đại diện lãnh đạo các Khoa Tại: P.301 - A1
PHT Hùng
Chiều
14:00 - 17:00
14:00 - 17:00
Thứ 4 ngày 17/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2022: "Nghiên cứu giải pháp kết cấu cầu liên hợp giữa dầm thép chế sẵn và bản mặt cầu lắp ghép bằng bê tông tính năng cao đến siêu cao, áp dụng cho các cầu vượt chịu tải trọng vừa và nhỏ" TP: Theo Quyết định số 1495/QĐ-ĐHGTVT, Kính mời các thầy/cô quan tâm tham dự Tại: P.301 - A1
Chủ tịch Hội đồng
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
Thứ 4 ngày 17/07
Chủ trì: PHT Hùng
Họp về quy trình, thủ tục lập dự toán, mua sắm và thanh quyết toán các nhiệm vụ KHCN các cấp TP: BGH (PHT. Hùng), P. KHCN, P. TCKT, P. TBQT. Tại: P.401 - A1
PHT Hùng
Thứ 5
(18/07)
Sáng
08:30 - 17:00
08:30 - 17:00
Thứ 5 ngày 18/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ 3 (Ngày 2) TP: Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học GTVT năm 2024 theo Quyết định số 1007/QĐ-ĐHGTVT và Quyết định số 1487/QĐ-ĐHGTVT. Tại: P.601 - A1
Chủ tịch Hội đồng
09:30 - 11:00
09:30 - 11:00
Thứ 5 ngày 18/07
Chủ trì: Hiệu trưởng
Họp Bồi hoàn chi phí đào tạo của ông Nguyễn Văn Khoa TP: Theo Quyết định Tại: P.301 - A1
Hiệu trưởng
Chiều
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Thứ 5 ngày 18/07
Chủ trì: PHT Hùng
Họp báo cáo kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nội thất phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên TP: BGH ( PHT Hùng); Chủ tịch HĐT; P.PTDA; Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá HSDT Tại: P.301 - A1
PHT Hùng
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Thứ 5 ngày 18/07
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) cho 02 phương thức xét tuyển: Điểm thi TN THPT và ĐGTD TP: Các thành viên HĐTS đại học hệ chính quy năm 2024 theo QĐ số 1137/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/5/2024 Tại: P.401 - A1
Chủ tịch Hội đồng
Thứ 6
(19/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Thứ 7
(20/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 
Chủ Nhật
(21/07)
Sáng
 
 
 
Chiều
 
 
 

Ghi chú:

>>> Tải xuống lịch công tác tuần <<<