Căn cứ kế hoạch số 704/KH-ĐHGTVVT ngày 

31/10/2023 của trường ĐH GTVT về việc tổ chức Hội thao sinh viên lần thứ IV, năm 2023.

BTC hội thao xin thông báo điều lệ giải và mẫu đơn đăng ký cho các đội tuyển.

Đăng ký thi đấu của các đơn vị gửi về thường trực BTC: Đ/C Phạm Tiến Dũng: P. Chủ tịch Chi hội Thể thao - Trưởng Bộ môn GDTC Trường Đại học GTVT. Theo địa chỉ hòm thư: [email protected] trước ngày 22/11/2023

Nguồn BTC.